Navigation:Inhalt:

Ersatzteile

Andreas Andlinger

Leitung Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 175
Fax: +43 - (0)732 - 347260
a.andlinger@ezagrar.at
Photo of Andreas  Andlinger
 
Daniela Leitner
Assistenz Leitung Ersatzteilvertrieb

Auftragsbearbeitung im Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 176
Fax: +43 - (0)732 - 347260
d.leitner@ezagrar.at
Photo of Daniela  Leitner
 
Sonja Schirz
Auftragsbearbeitung im Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 141
Fax: +43 - (0)732 - 347260
s.schirz@ezagrar.at
Photo of Sonja  Schirz
 
Alfred Günthner
Ersatzteilvertrieb EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 134
Fax: +43 - (0)732 - 347260
a.guenthner@ezagrar.at
Photo of Alfred  Günthner
 
Verena Mülleder

Ersatzteilvertrieb EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 125
Fax: +43 - (0)732 - 347260
v.muelleder@ezagrar.at
 
Josef Holli

Ersatzteilvertrieb SDF

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 173
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.holli@ezagrar.at
Photo of Josef  Holli
 
Jürgen Mühlbachler

Ersatzteilvertrieb SDF, EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 135
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.muehlbachler@ezagrar.at
Photo of Jürgen  Mühlbachler
 
Hermann Ertl

Leitung Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT

Tel.: +43 - (0)732 / 34 72 66 - 133
Fax: +43 - (0)732 - 347260
h.ertl@variowelt.at
Photo of Hermann  Ertl
 
Gerhard Pirngruber

Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT, SDF

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 174
Fax: +43 - (0)732 - 347260
g.pirngruber@ezagrar.at
Photo of Gerhard  Pirngruber
 
Johann Bogner

Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT

Tel.: +43 - (0)732 / 34 72 66 - 122
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.bogner@variowelt.at
Photo of Johann  Bogner